Energizer Holdings Inc (ENR)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 499 400 6 666 800 3 306 900 3 461 600 2 206 800
Kapitał własny w tys. USD 130 600 711 400 309 100 543 800 24 500
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 26,79 9,37 10,70 6,37 90,07

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $3 499 400K ÷ $130 600K
= 26,79