Energizer Holdings Inc (ENR)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk brutto w tys. USD -305 500 308 400 67 700 73 100 175 200
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 050 100 6 043 000 2 744 800 2 494 500 1 797 700
Marża zysku brutto -10,02% 5,10% 2,47% 2,93% 9,75%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $-305 500K ÷ $3 050 100K
= -10,02%