Energizer Holdings Inc (ENR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 499 400 6 666 800 3 306 900 3 461 600 2 206 800
Aktywa razem w tys. USD 4 572 100 10 015 000 5 728 300 5 449 600 3 178 800
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,77 0,67 0,58 0,64 0,69

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 499 400K ÷ $4 572 100K
= 0,77