Energizer Holdings Inc (ENR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 3 332 100 3 499 400 3 333 400 3 306 900 3 461 600
Aktywa razem w tys. USD 4 509 600 4 572 100 5 007 500 5 728 300 5 449 600
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,74 0,77 0,67 0,58 0,64

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $3 332 100K ÷ $4 509 600K
= 0,74