Energizer Holdings Inc (ENR)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 930 600 1 860 100 1 662 900 1 490 700 966 800
Zapasy w tys. USD 771 600 728 300 511 300 469 300 323 100
Rotacja zapasów 2,50 2,55 3,25 3,18 2,99

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 930 600K ÷ $771 600K
= 2,50