Energizer Holdings Inc (ENR)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2024/Q1
(31 gru 2023)
2023/Q4
(30 wrz 2023)
2023/Q3
(30 cze 2023)
2023/Q2
(31 mar 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
Rotacja zapasów 2,84 2,83 2,40 2,47 2,47 2,50 2,12 2,24
Rotacja należności 7,28 5,56 7,13 7,78 7,51 6,75 8,01 8,26
Rotacja zobowiązań 4,85 4,95 4,82 5,61 5,28 5,86 5,13 5,00
Rotacja kapitału pracującego 3,90 3,60 3,49 3,49 3,28 3,42 3,49 3,53

Średnia liczba dni

2024/Q1
(31 gru 2023)
2023/Q4
(30 wrz 2023)
2023/Q3
(30 cze 2023)
2023/Q2
(31 mar 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
Cykl zapasów dni 128,58 129,18 152,10 147,60 147,89 145,88 172,15 162,65
Cykl należności dni 50,15 65,66 51,19 46,91 48,60 54,04 45,58 44,19
Cykl zobowiązań dni 75,19 73,73 75,73 65,11 69,11 62,28 71,17 72,96

Długoterminowe

2024/Q1
(31 gru 2023)
2023/Q4
(30 wrz 2023)
2023/Q3
(30 cze 2023)
2023/Q2
(31 mar 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
Rotacja aktywów trwałych 7,58 8,14 8,35 8,47 8,38 8,42 8,17 7,82
Rotacja aktywów razem 0,66 0,66 0,65 0,67 0,65 0,67 0,58 0,59