Coca-Cola Consolidated Inc (COKE)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 606 336 788 449 1 010 450 1 047 320 1 131 030
Kapitał własny w tys. USD 1 115 390 711 786 512 990 346 952 358 187
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,35 0,53 0,66 0,75 0,76

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $606 336K ÷ ($606 336K + $1 115 390K)
= 0,35


Analiza porównawcza

2022