Coca-Cola Consolidated Inc (COKE)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 606 336 788 449 1 010 450 1 047 320 1 131 030
Aktywa razem w tys. USD 3 709 540 3 445 570 3 222 450 3 126 930 3 009 930
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,16 0,23 0,31 0,33 0,38

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $606 336K ÷ $3 709 540K
= 0,16


Analiza porównawcza

2022