Coca-Cola Consolidated Inc (COKE)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 200 960 5 562 710 5 007 360 4 826 550 4 625 360
Aktywa razem w tys. USD 3 709 540 3 445 570 3 222 450 3 126 930 3 009 930
Rotacja aktywów razem 1,67 1,61 1,55 1,54 1,54

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $6 200 960K ÷ $3 709 540K
= 1,67


Analiza porównawcza

2022