Coca-Cola Consolidated Inc (COKE)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 923 000 3 608 530 3 238 450 3 156 050 3 069 650
Zobowiązania handlowe w tys. USD 514 512 464 989 324 741 296 175 264 465
Rotacja zobowiązań 7,62 7,76 9,97 10,66 11,61

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 923 000K ÷ $514 512K
= 7,62


Analiza porównawcza

2022