Coca-Cola Consolidated Inc (COKE)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 200 960 5 562 710 5 007 360 4 826 550 4 625 360
Property, plant and equipment w tys. USD 1 190 160 1 094 900 1 092 590 1 015 360 1 014 250
Rotacja aktywów trwałych 5,21 5,08 4,58 4,75 4,56

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $6 200 960K ÷ $1 190 160K
= 5,21


Analiza porównawcza

2022