Coca-Cola Consolidated Inc (COKE)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 197 648 142 314 54 793 9 614 13 548
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 94 263 78 068 74 146 69 461 70 680
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 905 156 834 856 647 060 622 195 601 737
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,32 0,26 0,20 0,13 0,14

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($197 648K + $94 263K) ÷ $905 156K
= 0,32


Analiza porównawcza

2022