Coca-Cola Consolidated Inc (COKE)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 641 047 439 171 313 378 180 754 57 902
Aktywa razem w tys. USD 3 709 540 3 445 570 3 222 450 3 126 930 3 009 930
Operacyjny ROA 17,28% 12,75% 9,72% 5,78% 1,92%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $641 047K ÷ $3 709 540K
= 17,28%


Analiza porównawcza

2022