Coca-Cola Consolidated Inc (COKE)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 430 158 189 580 172 493 11 375 -19 930
Aktywa razem w tys. USD 3 709 540 3 445 570 3 222 450 3 126 930 3 009 930
ROA 11,60% 5,50% 5,35% 0,36% -0,66%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $430 158K ÷ $3 709 540K
= 11,60%


Analiza porównawcza

2022