Coca-Cola Consolidated Inc (COKE)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 200 960 5 562 710 5 007 360 4 826 550 4 625 360
Working capital w tys. USD 340 644 241 804 204 177 208 081 195 681
Rotacja kapitału pracującego 18,20 23,01 24,52 23,20 23,64

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $6 200 960K ÷ $340 644K
= 18,20


Analiza porównawcza

2022