Coca-Cola Consolidated Inc (COKE)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 923 000 3 608 530 3 238 450 3 156 050 3 069 650
Zapasy w tys. USD 347 545 302 851 225 757 225 926 210 033
Rotacja zapasów 11,29 11,92 14,34 13,97 14,62

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $3 923 000K ÷ $347 545K
= 11,29


Analiza porównawcza

2022