Coca-Cola Consolidated Inc (COKE)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 245 800 1 076 660 851 237 830 276 797 418
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 905 156 834 856 647 060 622 195 601 737
Wskaźnik płynności bieżącej 1,38 1,29 1,32 1,33 1,33

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 245 800K ÷ $905 156K
= 1,38


Analiza porównawcza

2022