Coca-Cola Consolidated Inc (COKE)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
EBIT w tys. USD 641 047 439 171 313 378 180 754 57 902
Koszty odsetek netto w tys. USD 24 792 33 449 36 735 45 990 50 506
Wskaźnik pokrycia odsetek 25,86 13,13 8,53 3,93 1,15

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $641 047K ÷ $24 792K
= 25,86


Analiza porównawcza

2022