Coca-Cola Consolidated Inc (COKE)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(29 gru 2019)
2018
(30 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 197 648 142 314 54 793 9 614 13 548
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 94 263 78 068 74 146 69 461 70 680
Należności w tys. USD 606 345 546 549 490 112 525 275 503 157
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 905 156 834 856 647 060 622 195 601 737
Wskaźnik płynności szybkiej 0,99 0,92 0,96 0,97 0,98

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($197 648K + $94 263K + $606 345K) ÷ $905 156K
= 0,99


Analiza porównawcza

2022