Civitas Resources Inc (CIVI)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 393 293 491 710 0 80 000 50 000
Kapitał własny w tys. USD 5 373 920 4 655 000 1 045 250 936 690 863 913
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,07 0,11 0,00 0,09 0,06

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $393 293K ÷ $5 373 920K
= 0,07


Analiza porównawcza

2022