Civitas Resources Inc (CIVI)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 393 293 491 710 0 80 000 50 000
Aktywa razem w tys. USD 7 971 400 6 741 030 1 182 810 1 206 320 1 061 530
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,05 0,07 0,00 0,07 0,05

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $393 293K ÷ $7 971 400K
= 0,05


Analiza porównawcza

2022