Civitas Resources Inc (CIVI)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 2 026 700 422 878 32 874 116 759 117 665
Aktywa razem w tys. USD 7 971 400 6 741 030 1 182 810 1 206 320 1 061 530
Operacyjny ROA 25,42% 6,27% 2,78% 9,68% 11,08%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $2 026 700K ÷ $7 971 400K
= 25,42%


Analiza porównawcza

2022