Civitas Resources Inc (CIVI)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 2 026 700 422 878 32 874 116 759 117 665
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 393 293 491 710 0 80 000 50 000
Kapitał własny w tys. USD 5 373 920 4 655 000 1 045 250 936 690 863 913
Zwrot z kapitału całkowitego 35,14% 8,22% 3,15% 11,48% 12,87%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $2 026 700K ÷ ($393 293K + $5 373 920K)
= 35,14%


Analiza porównawcza

2022