Civitas Resources Inc (CIVI)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 248 080 178 921 103 528 67 067 168 186
Kapitał własny w tys. USD 5 373 920 4 655 000 1 045 250 936 690 863 913
ROE 23,22% 3,84% 9,90% 7,16% 19,47%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 248 080K ÷ $5 373 920K
= 23,22%


Analiza porównawcza

2022