Civitas Resources Inc (CIVI)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 791 400 930 614 218 090 313 220 276 657
Property, plant and equipment w tys. USD 6 611 100 5 944 840 997 311 1 053 580 917 974
Rotacja aktywów trwałych 0,57 0,16 0,22 0,30 0,30

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $3 791 400K ÷ $6 611 100K
= 0,57


Analiza porównawcza

2022