Civitas Resources Inc (CIVI)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 3 791 400 930 614 218 090 313 220 276 657
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 791 400 930 614 218 090 313 220 276 657
Marża zysku ze sprzedaży brutto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $3 791 400K ÷ $3 791 400K
= 100,00%


Analiza porównawcza

2022