Civitas Resources Inc (CIVI)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 791 400 930 614 218 090 313 220 276 657
Working capital w tys. USD 150 500 -399 573 17 921 5 777 35 335
Rotacja kapitału pracującego 25,19 12,17 54,22 7,83

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $3 791 400K ÷ $150 500K
= 25,19


Analiza porównawcza

2022