Civitas Resources Inc (CIVI)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 768 032 254 454 24 743 11 008 12 916
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 81 082 24 445 11 056 9 932 39 041
Należności w tys. USD 479 316 428 652 47 421 81 850 79 376
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 177 930 1 119 510 74 484 104 739 99 476
Wskaźnik płynności szybkiej 1,13 0,63 1,12 0,98 1,32

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($768 032K + $81 082K + $479 316K) ÷ $1 177 930K
= 1,13


Analiza porównawcza

2022