Civitas Resources Inc (CIVI)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 1 653 780 251 779 42 981 67 067 168 186
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 791 400 930 614 218 090 313 220 276 657
Marża zysku brutto 43,62% 27,06% 19,71% 21,41% 60,79%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 653 780K ÷ $3 791 400K
= 43,62%


Analiza porównawcza

2022