Civitas Resources Inc (CIVI)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 248 080 178 921 103 528 67 067 168 186
Aktywa razem w tys. USD 7 971 400 6 741 030 1 182 810 1 206 320 1 061 530
ROA 15,66% 2,65% 8,75% 5,56% 15,84%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $1 248 080K ÷ $7 971 400K
= 15,66%


Analiza porównawcza

2022