Civitas Resources Inc (CIVI)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 791 400 930 614 218 090 313 220 276 657
Aktywa razem w tys. USD 7 971 400 6 741 030 1 182 810 1 206 320 1 061 530
Rotacja aktywów razem 0,48 0,14 0,18 0,26 0,26

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $3 791 400K ÷ $7 971 400K
= 0,48


Analiza porównawcza

2022