Civitas Resources Inc (CIVI)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 328 430 719 937 92 405 110 516 134 811
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 177 930 1 119 510 74 484 104 739 99 476
Wskaźnik płynności bieżącej 1,13 0,64 1,24 1,06 1,36

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 328 430K ÷ $1 177 930K
= 1,13


Analiza porównawcza

2022