Community Healthcare Trust Inc (CHCT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 356 276 268 598 212 374 194 243 147 766
Kapitał własny w tys. USD 496 814 462 112 429 916 353 411 271 659
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,42 0,37 0,33 0,35 0,35

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $356 276K ÷ ($356 276K + $496 814K)
= 0,42


Analiza porównawcza

2022