Community Healthcare Trust Inc (CHCT)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 19 172 20 178 17 235 6 965 3 342
Kapitał własny w tys. USD 496 814 462 112 429 916 353 411 271 659
ROE 3,86% 4,37% 4,01% 1,97% 1,23%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $19 172K ÷ $496 814K
= 3,86%


Analiza porównawcza

2022