Community Healthcare Trust Inc (CHCT)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 33 867 32 907 27 924 18 670 13 440
Aktywa razem w tys. USD 876 425 754 233 668 402 562 531 426 570
Operacyjny ROA 3,86% 4,36% 4,18% 3,32% 3,15%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $33 867K ÷ $876 425K
= 3,86%


Analiza porównawcza

2022