Community Healthcare Trust Inc (CHCT)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 81 043 75 421 62 070 48 614 38 686
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 97 679 90 579 75 684 60 849 48 630
Marża zysku ze sprzedaży brutto 82,97% 83,27% 82,01% 79,89% 79,55%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $81 043K ÷ $97 679K
= 82,97%


Analiza porównawcza

2022