Community Healthcare Trust Inc (CHCT)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 19 172 20 178 17 235 6 965 3 342
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 97 679 90 579 75 684 60 849 48 630
Marża zysku netto 19,63% 22,28% 22,77% 11,45% 6,87%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $19 172K ÷ $97 679K
= 19,63%


Analiza porównawcza

2022