Community Healthcare Trust Inc (CHCT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 97 679 90 579 75 684 60 849 48 630
Aktywa razem w tys. USD 876 425 754 233 668 402 562 531 426 570
Rotacja aktywów razem 0,11 0,12 0,11 0,11 0,11

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $97 679K ÷ $876 425K
= 0,11


Analiza porównawcza

2022