Community Healthcare Trust Inc (CHCT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 97 679 90 579 75 684 60 849 48 630
Property, plant and equipment w tys. USD 777 826 701 029 632 460 525 329 389 632
Rotacja aktywów trwałych 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $97 679K ÷ $777 826K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022