Community Healthcare Trust Inc (CHCT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 63 026 43 136 28 450 34 299 33 303
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 20 996 16 276 13 093 3 606 3 196
Wskaźnik płynności bieżącej 3,00 2,65 2,17 9,51 10,42

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $63 026K ÷ $20 996K
= 3,00


Analiza porównawcza

2022