Community Healthcare Trust Inc (CHCT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 356 276 268 598 212 374 194 243 147 766
Aktywa razem w tys. USD 876 425 754 233 668 402 562 531 426 570
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,41 0,36 0,32 0,35 0,35

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $356 276K ÷ $876 425K
= 0,41


Analiza porównawcza

2022