Community Healthcare Trust Inc (CHCT)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 19 172 20 178 17 235 6 965 3 342
Aktywa razem w tys. USD 876 425 754 233 668 402 562 531 426 570
ROA 2,19% 2,68% 2,58% 1,24% 0,78%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $19 172K ÷ $876 425K
= 2,19%


Analiza porównawcza

2022