Community Healthcare Trust Inc (CHCT)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 97 679 90 579 75 684 60 849 48 630
Working capital w tys. USD 42 030 26 860 15 357 30 693 30 107
Rotacja kapitału pracującego 2,32 3,37 4,93 1,98 1,62

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $97 679K ÷ $42 030K
= 2,32


Analiza porównawcza

2022