Community Healthcare Trust Inc (CHCT)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 97 679 90 579 75 684 60 849 48 630
Należności w tys. USD 18 108 14 084 10 357 8 288 5 412
Rotacja należności 5,39 6,43 7,31 7,34 8,99

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $97 679K ÷ $18 108K
= 5,39


Analiza porównawcza

2022