Community Healthcare Trust Inc (CHCT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 980 701 600 488 1 389
Należności w tys. USD 18 108 14 084 10 357 8 288 5 412
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 20 996 16 276 13 093 3 606 3 196
Wskaźnik płynności szybkiej 0,91 0,91 0,84 2,43 2,13

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $980K + $18 108K) ÷ $20 996K
= 0,91


Analiza porównawcza

2022