Community Healthcare Trust Inc (CHCT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 980 701 600 488 1 389
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 20 996 16 276 13 093 3 606 3 196
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,05 0,04 0,05 0,14 0,43

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $980K) ÷ $20 996K
= 0,05


Analiza porównawcza

2022