Central Garden & Pet Co. (CENT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q1
(24 gru 2022)
2022/Q4
(24 wrz 2022)
2022/Q3
(25 cze 2022)
2022/Q2
(26 mar 2022)
2022/Q1
(25 gru 2021)
2021/Q4
(25 wrz 2021)
2021/Q3
(26 cze 2021)
2021/Q2
(27 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 87 800 177 442 195 791 54 082 296 038 852 844 517 052 39 869
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 56 590 46 883 36 359 49 449 34 213 67 028 32 955 45 339
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 423 039 465 892 516 187 570 749 513 350 1 044 640 511 007 536 763
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,34 0,48 0,45 0,18 0,64 0,88 1,08 0,16

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($87 800K + $56 590K) ÷ $423 039K
= 0,34


Analiza porównawcza

2023/Q1

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Central Garden & Pet Co.
CENT
0,34
Central Garden & Pet Co.
CENTA
0,34
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
0,45
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
0,24