Central Garden & Pet Co. (CENT)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Zysk netto w tys. USD 152 152 303 492 120 676 92 786 123 594
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 338 590 6 607 370 2 695 510 2 383 010 2 215 360
Marża zysku netto 4,56% 4,59% 4,48% 3,89% 5,58%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $152 152K ÷ $3 338 590K
= 4,56%


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Marża zysku netto
Central Garden & Pet Co.
CENT
4,56%
Central Garden & Pet Co.
CENTA
4,56%
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
3,42%
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
4,27%