Central Garden & Pet Co. (CENT)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 210 646 260 036 254 496 197 977 152 068
Aktywa razem w tys. USD 3 378 650 3 282 000 3 116 680 2 339 360 2 025 020
Operacyjny ROA 6,23% 7,92% 8,17% 8,46% 7,51%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $210 646K ÷ $3 378 650K
= 6,23%


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Operacyjny ROA
Central Garden & Pet Co.
CENT
6,23%
Central Garden & Pet Co.
CENTA
6,23%
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
8,71%
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
5,78%