Central Garden & Pet Co. (CENT)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
EBIT w tys. USD 210 646 260 036 254 496 197 977 152 068
Koszty odsetek netto w tys. USD 49 663 57 534 58 182 39 989 33 060
Wskaźnik pokrycia odsetek 4,24 4,52 4,37 4,95 4,60

2023 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $210 646K ÷ $49 663K
= 4,24


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik pokrycia odsetek
Central Garden & Pet Co.
CENT
4,24
Central Garden & Pet Co.
CENTA
4,24
J&J Snack Foods Corp.
JJSF
23,42
Pilgrim`s Pride Corp.
PPC
3,40