Central Garden & Pet Co. (CENT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Rotacja zapasów 2,50 3,40 4,32 3,60 3,60
Rotacja należności 8,86 8,57 6,88 7,94 8,03
Rotacja zobowiązań 10,88 9,50 9,25 11,25 13,97
Rotacja kapitału pracującego 3,07 3,23 2,48 2,32 2,21

Średnia liczba dni

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Cykl zapasów dni 145,92 107,22 84,50 101,35 101,40
Cykl należności dni 41,19 42,58 53,05 45,97 45,46
Cykl zobowiązań dni 33,55 38,42 39,45 32,45 26,13

Długoterminowe

2022
(24 wrz 2022)
2021
(25 wrz 2021)
2020
(26 wrz 2020)
2019
(28 wrz 2019)
2018
(29 wrz 2018)
Rotacja aktywów trwałych 8,41 10,05 11,02 9,71 10,18
Rotacja aktywów razem 1,02 1,06 1,15 1,18 1,16